Här anmäler du ditt barn till kommunal eller fristående förskola, 
annan pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare) och fritidshem.
Gävle kommun behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning. 

Uppgifterna kommer att registreras av Utbildning Gävle och användas i
kommunens administration.

 

 Close Help